Funkcie pre efektívne spracovanie miezd

Kapitola Funkcie pre efektívne spracovanie miezd obsahuje postupy pri hromadnom zadávaní vybraných údajov do systému Humanet.