Importy

Kapitola Importy obsahuje postupy pri hromadnom zadávaní vybraných údajov do systému Humanet.