Zobrazenie cestovných príkazov na záložke Pracovné cesty v dochádzke

Po odoslaní cestovného príkazu na schválenie sa v role dochádzky zamestnanca, na záložke Pracovné cesty (jej zobrazenie je naviazané na zapnutú systémovú konštantu CONNTOATT), zobrazí informácia o plánovanej pracovnej ceste.

Konkrétne sú zobrazené stĺpce: číslo a stav cestovného príkazu, dátumy a časy začiatku a konca, miesto a krajina výkonu práce podľa schváleného CP, stav vyúčtovania, viaceré PC (=viaceré pracovné cesty). Na záložke Pracovné cesty sa príkaz zobrazuje už po odoslaní na schválenie.

Zoznam plánovaných cestovných príkazov obsahuje podľa aktuálneho mesiaca dochádzky len tie príkazy, ktoré zasahujú do daného mesiaca aspoň jedným dňom. T.j. ak mám príkaz od 29.7. do 1.8., tak sa v tejto záložke zobrazí aj v júli aj v auguste.

Po kliknutí na ikonu „oko“ (nie je možná editácia, ale len náhľad) sa zobrazia rozpisy pracovnej cesty (plánovaný, príp. aj skutočný). V spodnej časti okna je kontrolné zobrazenie intervalov na import do dochádzky zo skutočných trás vyúčtovania cestovného príkazu. V prípade, že ešte nie je vyúčtovanie schválené, zobrazia sa intervaly z plánovaného rozpisu. Ak je na daný deň v skutočných trasách označený príznak Preberanie/Odovzdanie vozidla, v tejto tabuľke sa takýto deň vynechá. Rovnako sú vynechané aj časové intervaly prerušenia.

Keď sa CP (ktorý už bol raz odoslaný na schválenie) dostane do stavu Vrátený na opravu, záznam sa na záložke Pracovné cesty nebude ďalej zobrazovať. To isté v prípade stornovaného alebo zamietnutého cestovného príkazu.

Potom, ako bude cestovný príkaz znova odoslaný na schválenie, zobrazia sa opäť aktuálne informácie o pracovnej ceste aj v dochádzke.