Evidencia informácií a odkazov

Vo formulári cestovného príkazu sú na viacerých miestach zobrazené odkazy na externé aplikácie alebo dokumenty. Odkazy sú zobrazené na špecifických miestach podľa kategórie. Počet kategórií nie je možné užívateľsky meniť. Implementované sú tieto:

 • Ubytovanie – zobrazená na záložke Ubytovanie (web so zoznamom hotelov a pod.),
 • Letenka – zobrazená na záložke Letenka (smernica o cestovaní letecky),
 • Doprava – zobrazená v časti Doprava, len po vybratí služobného automobilu alebo taxi
 • Iné – zobrazená na záložke Iné požiadavky (Info o vízovej povinnosti),
 • Záloha – zobrazená na záložke Záloha (napr. link na menovú kalkulačku),
 • Požiadavky – zobrazená na paneli s prepínačom požiadaviek (napr. info o CK, o procese)
 • Dotazník spokojnosti – zobrazuje sa v dialógovom modálnom okne pri odoslaní vyúčtovania na schválenie. Je možné pridať odkaz na externý nástroj.

Pre správcu aplikácie je dostupné užívateľské rozhranie pre správu týchto kategórií. Je v ňom možné upravovať/pridávať/mazať odkazy pre jednotlivé kategórie.

Pridávanie je možné dvoma spôsobmi. Správca klikne na tlačidlo Pridať a zobrazí sa mu v modálnom okne formulár, v ktorom vypĺňa:

 • Umiestnenie ext. odkazu – z rolovacieho zoznamu, napr. Ubytovanie
 • Názov – povinný vlastný text, napr. Výber hotela
 • Popis – nepovinný vysvetľujúci text, napr. Pravidlá výberu hotela pre pracovné cesty
 • URL – URL adresa na externý zdroj. Môže byť www adresa (https://www.firma.sk/hotelapp), alebo adresa zdieľaného disku (//S:/Smernice/Cestovanie.pdf)

Rovnaký efekt dosiahne správca kliknutí na ikonu „+“ pri názvoch jednotlivých kapitol. S rozdielom, že je vždy vopred vybratá kategória, pri ktorej bolo tlačidlo „+“ kliknuté.

Odstraňovanie odkazu je realizované jednoduchým označením odkazu v štvorčeku na začiatku riadka a následným kliknutím na tlačidlo Odstrániť.

Ovládací prvok s názvom Rozbaliť všetko otvorí všetky kategórie a odhalia sa tak všetky odkazy.