Meny v pokladni

Číselník je editovateľný. Vstup do voľby a možnosť číselník editovať je možné obmedziť nastavením prístupových práv, napr. rola správca má číselník dostupný len na prezeranie.

Číselník obsahuje zoznam mien, ktoré si môže užívateľ vybrať pri požiadavke na zálohu v hotovosti v cudzej mene pri zahraničnom cestovnom príkaze. Každú z položiek zoznamu je možné odstrániť, či upraviť. Rovnako je možnosť pridať novú položku. Položky sa pridávajú z číselníka S001003 Peňažné meny. Ak sa pri pridávaní novej položky do číselníka Meny v pokladni v políčku Mena nenachádza niektorá zo zahraničných mien, je potrebné ju najprv pridať do číselníka S001003 (voľba Základné nastavenia/ Číselníky), až potom je možné pridať položku do číselníka Meny v pokladni. V zozname Meny v pokladni možno použiť štandardné filtrovanie a vyhľadávanie.