Evidencia cieľov

Evidencia cieľov je zdrojom dát pre miesta začiatku, konca, výkonu práce v Záhlavie CP a tiež pre Záložka Plán . Po inštalácii modulu obsahuje všetky obce Slovenskej republiky a niekoľko hlavných európskych miest. Ostatné potrebné ciele spravuje správca aplikácie v časti číselníky – Evidencia cieľov. V evidencii sú na osobitných záložkách spravované rôzne dáta:

  • Ciele – zobrazí zoznam cieľov, resp. destinácií pre potreby modulu,
  • Krajiny – zobrazí systémový zoznam krajín s možnosťou užívateľského zotriedenia

Ciele

Dáta sú zobrazené v zozname, ktorý obsahuje stĺpce:

  • názov – musí byť unikátna hodnota,
  • ID obce  – názov obce či miesta výberom z číselníka Základné nastavenia > Regióny > Obce (pre jednoznačnosť sa pri výbere zobrazuje aj okres),
  • kód krajiny (z interného číselníka štátov),
  • váha – nastavuje ako vysoko v zozname sa daný cieľ zobrazí, čím vyššie je nastavené číslo, tým vyššiu prioritou má daný cieľ. Odporúčame používať celé kladné čísla.
  • Interné pracovisko – checkbox, ktorý slúži pre potreby reportu aktívneho času, označuje tie ciele, ktoré sú zároveň internými pracoviskami spoločnosti

Jestvujúce ciele je možné upraviť kliknutím na ikonu pero. Tiež je možné pridať nový cieľ kliknutím na tlačidlo Pridať alebo nepotrebný označený cieľ presunúť do neaktívnych dát prostredníctvom tlačidla Zneaktívniť.

Pridanie, či úprava záznamu otvorí jednoduchý formulár, v ktorom správca zadáva či upravuje vyššie spomínané dáta. Nový záznam musí mať unikátne meno.

Cez Doplnky je možné vykonať Export do XML alebo Import z XML súboru.

Krajiny

Zotriedenie krajín sa realizuje zadaním čísla do parametra Váha. Takto zotriedené krajiny sa následne v tomto poradí zobrazujú pri výbere cieľovej krajiny zahraničného cestovného príkazu.