Skrátený proces vyúčtovania cestovného príkazu

Cieľ: Po vyplnení vyúčtovania cestovného príkazu nie je tento schvaľovaný nadriadeným, ale rovno spracovaný a uzatvorený účtovníkom.

Korektné zapnutie funkcionality je realizované v 2 krokoch:

  1. Nastavenia pametrov modulu CP - časť Vyúčtovanie - prepínač Skrátený proces vyúčtovania prepnúť do polohy ÁNO.

    Ak je prepínač v polohe ÁNO, v zozname "Spracovanie vyúčtovaní" sa zobrazia aj vyúčtovania v stave "Čaká na schválenie". Účtovník tak môže vyúčtovania prepnúť z tohto stavu do stavu "Uzatvorené".

  2. Úprava schvaľovacieho procesu pre vyúčtovanie. Potrebné sú nasledujúce prechody:
    1. Čaká na schválenie - Uzavrieť - Uzavreté (účastník ÚČTOVNÍCI)
    2. Čaká na schválenie - Vrátiť na opravu - Vrátené na opravu (účastník ÚČTOVNÍCI)
    3. Uzavreté - Odomknúť - Čaká na schválenie (účastník CP Admin)