Neuplatňovanie dopočtu do min. preddavku

Na evidovanie období, v ktorých si zamestnanec nebude uplatňovať dopočet do minimálneho preddavku na zdravotné poistenie bola do systému zapracovaná záložka Osobné/ Poistenia/ Zdravotná poisťovňa/ Neuplatňovanie dopočtu do min. preddavku. Obdobia zadané na tejto záložke budú krátiť mesačnú sumu minimálneho preddavku.