Doklady

Na záložku Osobné/ Identifikácia/ Doklady môžete pridať čísla týchto dokladov:

občiansky preukaz, 

identifikačná karta,

cestovný doklad (pas),

povolenie k trvalému pobytu,

vodičský preukaz,

identifikačné číslo pridelené Sociálnou poisťovňou,

identifikačné číslo pridelené zdravotnou poisťovňou,

európsky zdravotný preukaz,

identifikačné číslo DDS,

služobný preukaz,

zamestnanecký preukaz,

zbrojný preukaz.

V prípade, že zamestnanec je cudzím štátnym príslušníkom, ktorý nemá pridelené rodné číslo, pred jeho prihlásením na sociálne a zdravotné poistenie mu každá inštitúcia nezávisle od seba pridelí identifikačné číslo v štruktúre rodného čísla. Preto je potrebné pre účely tlače mesačných výkazov poistného pridať u cudzinca identifikačné číslo pridelené Sociálnou poisťovňou a identifikačné číslo pridelené zdravotnou poisťovňou. Na rovnaký účel slúži doklad identifikačné číslo DDS pre cudzincov, ktorí sú zapojení do doplnkového dôchodkového sporenia.

S pridelením slovenského občianstva je cudzincovi pridelené aj rodné číslo. V takomto prípade zapíšte rodné číslo do políčka Rodné číslo na záložke Základné údaje, a to sa prioritne zapíše do mesačných výkazov.

UPOZORNENIE: Pre správny zápis identifikačného čísla do výkazov zadávajte identifikačné číslo pridelené Sociálnou a zdravotnou poisťovňou s lomkou, rovnako ako sa zadáva rodné číslo.

UPOZORNENIE: Pre zápis do výkazu systém použije vždy položku s najmladším obdobím v políčkach Platí od, Platí do, a to bez ohľadu na to, za ktorý mesiac sa výkaz spracováva.