Organigramy

V podmodule Organigramy je evidovaný zoznam definícií tlačových zostáv pre tlač organigramov – grafická vizualizácia štruktúry organizačnej schémy. V definícii organigramu sú preddefinované jednotlivé nastavenia organigramu, ktoré špecifikujú vzhľad jednotlivých prvkov organigramu, rozsah zobrazených údajov, typ a vzhľad spojenia jednotlivých prvkov a podobne. Vytvorenú zostavu je následne možné použiť pre tlač ľubovoľnej organizačnej schémy evidovanej v podmodule Organizačné schémy.

UPOZORNENIE: Zostavy pre tlač organigramov sú síce evidované v podmodule Organigramy a je ich možné v tomto module aj vytvárať, ale spracovať ich je možné len v voľbe Organizačné schémy -> Štruktúra -> Tlač organigramov