Report z inicializácie miezd a prepočtu

Po ukončení hromadného prvého prepočtu systém spracuje report z inicializácie aj z prepočtu miezd s upozorneniami. Rovnako tak sa spracuje report z každého opakovaného hromadného prepočtu resp. z individuálnej inicializácie alebo prepočtu. Report z hromadného prepočte máte možnosť spracovať do pdf súboru kliknutím na tlačidlo Tlač, alebo do xlsx súboru kliknutím na voľbu Doplnky/ Export do excelu. Report slúži pre účely prípadného doplnenia údajov do evidencie Osobné alebo Rola.


Podľa dôležitosti sú informácie farebne zvýraznené. Oranžovou farbou sa zobrazujú upozornenia, červenou farbou sa zobrazujú chyby, čiernou farbou sa zobrazujú ostatné informácie.

Report sa spracuje aj po ukončení individuálnej inicializácie a ukončení individuálneho prepočtu mzdy v role. V tomto prípade sa report zobrazí v úvode záložky Mzdy/ Vypočítané mzdy a užívateľ ho má k dispozícii na nahliadnutie až do chvíle, keď sa prepne na inú záložku (report sa neukladá, je len pomôckou).