Aktualizácia systému

Aktualizácia systému je zabezpečovaná updatami, ktoré realizuje buď priamo dodávateľ, alebo vyškolený administrátor zákazníka. Na to, že bola inštalovaná nová verzia systému, je užívateľ upozornený pri prvom prihlásení sa do systému po realizácii updatu.

Ak sa klikne na tlačidlo Áno, systém pri najbližšom prihlásení znova zobrazí oznámenie o inštalácii novej verzie. Ak sa klikne na tlačidlo Nie, otvorí sa sprievodný list k updatu na prečítanie, a oznámenie o novej verzii aplikácie sa už nezobrazí až do najbližšieho updatu.

Užívateľovi, ktorý má prístup aj do ďalších modulov mimo miezd a personalistiky, sa otvoria aj sprievodné listy k úpravám v týchto moduloch (dochádzka, stravné lístky, vzdelávanie a ďalšie). Za jednotlivé moduly sa sprievodné listy zobrazia len vtedy, ak pre danú verziu updatu a daný modul existuje list. Tieto listy sú užívateľovi dostupné aj vo voľbe Pomocník/ Dokumentácia.

Prehľad úprav realizovaných v jednotlivých updatoch nájdete na stránke Aktualizácie.