Pracovný zošit

Aplikácia ponúka spracovateľom nástroj na hromadnú kontrolu a spracovanie vyúčtovaní, tzv. pracovný zošit. Tento pohľad poskytuje rozsiahlu tabuľku s množstvom dát, preto je v prvom kroku nutné vybrať, ktoré vyúčtovania sa v ňom zobrazia. Výber sa realizuje v podmodule Spracovanie vyúčtovaní. Účtovníkovi sa tu pri aktívnom filtri Nespracované zobrazia len vyúčtovania v stave Schválené. Z týchto si ďalej pomocou viacerých skupín filtrov navolí tie, ktoré chce ďalej spracovávať.

Užívateľ si v pohľade Spracovanie vyúčtovaní vyberie požadované riadky a klikne na tlačidlo Pracovný zošit. Týmto sa presunie do hromadného detailného pohľadu zvolených vyúčtovaní. Do pracovného zošita sa dostanú len vyúčtovania v stave Schválené. Je v ňom možné otvoriť aj uzavreté vyúčtovania, avšak nie je možné meniť v nich dáta.

Zobrazené stĺpce:

Typ PC, Lokalita, Dátum schválenia vyúčtovania, Dátum výdavku, Dátum zaúčtovania, Účastník PC, Osobné číslo, Číslo PC, NS, Iné NS, ŠPP, Dátum začiatku CP, Dátum konca CP, Stav vyúčtovania, Suma vyúčtovania, Vyplatené zálohy, Suma vypl. záloh dom. mena, Zostáva vyplatiť, Počet výdavkov, Názov výdavku, Evidenčný výdavok, Účet hlavnej knihy, Dopl. účet hlavnej knihy, Suma výdavku, Suma v inej mene, Mena výdavku, Kurz meny, Spôsob vyplatenia, Mzdové obdobie vyplatenia, IBAN, Účel PC, Dôvod vrátenia, Poznámka, Dátum uzavretia, Spracovateľ (zobrazí sa iba pri opravovanom alebo uzavretom vyúčt.)

V riadkoch sa zobrazujú jednotlivé vyúčtovania, pod každým z nich sú v osobitnom riadku zobrazené jednotlivé výdavky s informáciou o NS alebo ŠPP, účte hlavnej knihy a sume. Ich počet je vždy zobrazený v stĺpci Počet výdavkov.

V zozname funguje výber všetkých riadkov naraz, ale aj invertovanie výberu (cez Doplnky). Kliknutím na tlačidlo "bankovka" si môže spracovateľ otvoriť konkrétny formulár vyúčtovania a vykonať na ňom povolené zmeny. Druhou možnosťou úpravy je hromadná úprava.

Hromadné zmeny

V pracovnom zošite si spracovateľ označí riadky určené na zmenu, klikne na tlačidlo Hromadne zmeniť, čo zobrazí modálne okno s možnosťou voľby údajových polí, ktoré si spracovateľ želá zmeniť.

Novú hodnotu je možné zadať len vtedy, keď je checkbox začiarknutý. V opačnom prípade je pole zablokované. Meniť je možné: ŠPP, Iné NS, Účet hlavnej knihy, Spôsob vyplatenia, Mzdové obdobie, Dátum dokladu, Dátum zaúčtovania, Dôvod vrátenia na opravu.

Po kliknutí na Zapísať sa nová hodnota uloží do všetkých vyúčtovaní, ktoré boli v pracovnom zošite vybraté. Tlačidlo Zrušiť zatvorí editačný formulár a zmeny neuskutoční.

Vrátiť na opravu (stav Rozpracované) alebo Uzavrieť (stav Uzavreté) vyúčtovanie je možné dvojako:

  • a) Vybrať si príslušné vyúčtovania a pri hromadnej zmene vyplniť dôvod a označiť na vrátenie,
  • b) Vybrať si príslušné vyúčtovania a kliknúť na tlačidlo Uzavrieť príp. Vrátiť na opravu, potvrdiť dialógové okno.

Po vrátení vyúčtovania na opravu sa pracovný zošit obnoví, takéto vyúčtovanie zmizne zo zoznamu. Rovnako pri uzavretí.