Užívateľský profil - Prostredie

Na PANELI UŽÍVATEĽA vo voľbe Užívateľský profil na záložke Prostredie je niekoľko označovacích políčok, ktorými nastavíte správanie sa systému.

Zobrazovať tlačové výstupy v novom okne – políčko je prednastavené ako označené a slúži na to, aby sa spracované tlačové výstupy v pdf formáte zobrazili v samostatnom okne prehliadača. Toto nastavenie umožní zobraziť si aj niekoľko zostáv vedľa seba.

Ak je políčko odznačené (funkcia je vypnutá), spracovaný tlačový výstup sa zobrazí v pôvodnom okne prehliadača. V tomto prípade, ak chcete spracovať ďalšiu zostavu, musíte zobrazenie prvej ukončiť.

Zobrazovať stránku na zadanie dátumov histórie – políčko je prednastavené ako neoznačené. Označenie políčka bude zobrazovať tzv. historické okno, pomocou ktorého má užívateľ možnosť ručne zadávať historickú platnosť ukladaných údajov.

UPOZORNENIE: Aby sa nastavenia uplatnili je potrebné sa odhlásiť a znova prihlásiť do databázy, na čo vás systém upozorní hlásením.

Políčko Notifikačný e-mail je určené na spustenie nadštandardného bezpečnostného prvku – e-mailovej notifikácie. Pre spustenie tohto bezpečnostného prvku stačí vpísať e-mailovú adresu do políčka Notifikačný e-mail, na ktorú chcete, aby vám systém pri prihlasovaní sa do databázy posielal bezpečnostný prístupový kód.