SP – Kalendárne dni vylúčených dôb

Na záložku Rola/ Poistenia/ SP - Kalendárne dni vylúčených dôb sa uvádzajú obdobia, ktoré sa majú zapisovať do výkazov na sociálne poistenie do časti Kalendárne dni vylúčených dôb.

Kalendárne dni vylúčených dôb vo výkazoch poistného na sociálne poistenie

S platnosťou od 1.1.2014 Sociálna poisťovňa zaviedla do výkazov na sociálne poistenie uvádzanie údaju Kalendárne dni vylúčených dôb.

Dňa 13.2.2014 Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej stránke informáciu o tom, čo požaduje uvádzať do časti Kalendárne dni vylúčených dôb.

Tento údaj sa eviduje na záložke Rola/ Poistenia/ SP – kalendárne dni vylúčených dôb.

Obdobia starostlivosti o dieťa pridáte na záložku pomocou tlačidla Pridať. Pri pridávaní záznamov je zapracovaná kontrola na prekrývajúce sa obdobia.

V príkladoch nižšie sa spracoval výkaz za mesiac január 2014.

Ak užívateľ zadá dve po sebe bezprostredne nasledujúce obdobia, systém ich vyhodnotí ako jedno obdobie.

Ak začiatok obdobia spadá do mesiaca, za ktorý sa spracovávajú údaje do výkazu, dátum sa zapíše do políčka OD.

Ak koniec obdobia spadá do mesiaca, za ktorý sa spracovávajú údaje do výkazu, dátum sa zapíše do políčka DO.

Ak obdobie presahuje mesiac, za ktorý sa spracovávajú údaje do výkazu, označí sa políčko TRVÁ.

Tieto údaje sa uvádzajú aj v opise k výkazom.