Kopírovanie a import/export definícií organigramov

Rovnako ako v prípade ostatných štandardných tlačových zostáv v Humanete aj definíciu tlačovej zostavy typu Organigram je možné:

  • Kopírovať – označte požadovanú zostavu a kliknite na tlačidlo Kopírovať označené alebo voľbu Doplnky/ Kopírovať označené. Vytvorená kópia zostavy bude mať kód a názov zostavy doplnený o C_ a bude automaticky súkromná.
  • Exportovať do XML – označte požadovanú zostavu a kliknite na tlačidlo Doplnky/ Export do XML. Vyexportovaná definícia zostavy sa uloží do dočasných súborov užívateľa, odkiaľ si ju môžete stiahnuť. Export zostavy do xlm využijete, ak si chcete definíciu zostavy archivovať u seba v počítači, alebo ju chcete „preniesť“ do inej databázy, prípadne ide o Vašu súkromnú zostavu, ktorú chcete poskytnúť inému užívateľovi databázy (ten si ju následne naimportuje).
  • Importovať z XML – ak máte súbor vo formáte xml s definíciou tlačovej zostavy, môžete ju kliknutím na voľbu Doplnky/ Import z XML načítať a naimportovať do databázy.

UPOZORNENIE: Na rozdiel od vytvárania kópie zostavy, zostava importovaná z xml je identická so zostavou, ktorej exportom xml vzniklo, t.j. má rovnaký kód, názov a zároveň je automaticky verejnou alebo súkromnou podľa toho, ako bola nastavená „zdrojová“ zostava.