Typy cestovných príkazov

Spôsoby zadania cestovných príkazov:

  • a) Zahraničný alebo tuzemský – pri zahraničnom je možné zvoliť miesto výkonu práce aj v zahraničí, pri tuzemskom CP len v domácej krajine. Pri zahraničnom CP sa automaticky pridá požiadavka na zálohu. Pri ZCP prebieha kontrola - ak je v ZCP len tuzemský cieľ – nie je možné odoslať CP na schválenie. Ak je v ZCP tuzemský aj zahraničný, alebo len zahraničný cieľ je to v poriadku.
  • b) Individuálny alebo hromadný – t. j. pre 1 účastníka pracovnej cesty, alebo pre viacerých.
  • c) Cestovný príkaz s príznakom Viaceré cesty

Obmedzenia v hromadnom cestovnom príkaze:

  • Nezobrazuje sa nákladové stredisko (podržaním kurzora nad poľom NS sa zobrazí tzv. tooltip, resp. bublina so zoznamom nákladových stredísk účastníkov),
  • Nie je možné zvoliť súkromné vozidlo na služobné účely, hoci individuálne niektorí z účastníkov túto možnosť môžu mať,
  • Nie je možné žiadať zálohu na iný účet, keďže cestujúci nemajú jeden spoločný bankový účet.

Po odoslaní na schválenie sa hromadný CP rozdelí na jednotlivé individuálne CP a ďalej sa v zoznamoch nezobrazuje.

V module je implementované uzamykanie formulára pre editáciu. Ak už má formulár cestovného príkazu otvorený jeden užívateľ (účastník, cestujúci, správca) a zároveň si ho chce otvoriť ďalší, ten druhý otvorí formulár len na čítanie a zobrazí sa mu informácia "S formulárom práve pracuje užívateľ {MENO}."