Vstup do modulu

Prihláste sa do databázy systému Humanet (štandardným spôsobom), prípadne si zobrazte úvodnú stránku systému pre výber modulu (ak ste už prihlásený a nachádzate sa v inom module).

Kliknutím na voľbu Organizačné riadenie sa Vám zobrazí úvodná stránka modulu s prehľadom jeho podmodulov.

UPOZORNENIE: Tak ako ostatné moduly systému Humanet, aj modul Organizačné riadenie a jeho podmoduly sú viazané na prístupové práva k nim, a preto máte aktívne len tie voľby, na ktoré máte pridelené príslušné prístupové právo.