7. Prepojenie modulov Cestovné príkazy a Spracovanie dochádzky

Administrátor aplikácie Humanet môže aktivovať prepojenie modulov Cestovné príkazy a Spracovanie dochádzky. Aktiváciu je možné urobiť v module Základné nastavenia > Hodnoty systémových konštánt > Spracovanie dochádzky > CONNTOATT, vyplnená obec pri termináloch v evidencii Spracovanie dochádzky > Dochádzkové evidencie > Terminály Vďaka tomuto prepojeniu systém umožní:

  1. V module Cestovné príkazy, vo formulári vyúčtovania cestovných náhrad, na záložke Skutočné trasy sa budú načítavať dochádzkové transakcie zamestnanca, načítava sa typ transakcie Pracovná cesta.
  2. V module Spracovanie dochádzky, v kalendári zamestnanca pribudnú stĺpce P a S, v ktorých sa zobrazuje príznak, že na daný deň je naplánovaná pracovná cesta, prípadne, že sa v daný deň uskutočnila pracovná cesta.
  3. V module Spracovanie dochádzky, v dochádzke zamestnanca pribudne záložka Pracovné cesty, ktorá bude zobrazovať detaily k jednotlivým pracovným cestám v rámci aktuálneho mesiaca.
  4. V evidencii Spracovanie dochádzky > Dochádzkové evidencie > Terminály pribudne možnosť vložiť ku každému terminálu jeho fyzické umiestnenie v poli Obec (obmedzené na obce SR).

Kontrola nastavení:

Základné nastavenia > Hodnoty systémových konštánt > Spracovanie dochádzky > CONNTOATT musí byť zapnuté.

Spracovanie dochádzky > Dochádzkové evidencie > Pracovné zmeny – musí jestvovať zmena pre pracovnú cestu

Spracovanie dochádzky > Dochádzkové evidencie > Prerušenia – musí jestvovať prerušenie pre pracovnú cestu

Spracovanie dochádzky > Nastavenia dochádzky > Import cestovných príkazov – musí byť korektne nastavené aby systém vedel vytvoriť intervaly

Upozornenie: Po zapnutí prepojenia sa budú ignorovať všetky transakcie odsnímané na iných ako na domovskom snímači.