Spracovanie mzdy

Kapitola Spracovanie mzdy popisuje postupy pri zadávaní a spracovaní údajov tak, aby boli mzdy spracované efektívne a správne.