Zapnutie a konfigurácia prepojenia

Prepojenie je štandardne vypnuté. Môže byť aktivované voľbou v parametroch modulu:

Cestovné príkazy / Nastavenia parametrov modulu / časť Schvaľovanie neprítomností / Povoliť prepojenie

V zozname Druhy neprítomnosti je potrebné označiť len tie druhy neprítomnosti, ktoré sú relevantné v súvislosti s pracovnými cestami.