Zápočet a vek

Údaje na záložke Rola/ Dovolenky/ Zápočet a vek slúžia na určenie, či zamestnanec v aktuálnom kalendárnom roku splnil podmienky pre nárok na dlhšiu ročnú výmeru dovolenky. V súčasnej dobe platí, že zamestnanec má nárok na dlhšiu výmeru dovolenky v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 33 rokov. O tom, koľko rokov dosiahne zamestnanec k poslednému dňu kalendárneho roka otvoreného obdobia spracovania miezd, informuje užívateľa údaj v hornej časti záložky Zápočet a vek. Údaj sa vyhodnotí z dátumu narodenia a aktuálne otvoreného obdobia spracovania miezd.

V systéme Humanet sa ročná výmera dovolenky určuje ako počet dní v skupine dovolenky. Skupiny dovoleniek sa definujú vo voľbe Pomocné dáta PAM/ Nároky na dovolenku.

Dolná časť záložky sa používala v čase, keď podľa Zákonníka práce mal zamestnanec nárok na dlhšiu výmeru dovolenky v roku, do konca ktorého odpracoval aspoň 15 rokov. Z historických dôvodov túto časť záložky nie je možné zrušiť, preto uvádzame aj spôsob, akým sa používala.

Na záložku Zápočet a vek sa do časti Dátum zápočtu, Hodnota zápočtu prenášajú údaje zo záložky Osobné/ Ostatné/ Zápočet, prax a vek. Ak ste tieto údaje nezadávali v evidencii Osobné na záložke Zápočet, prax a vek, môžete ich zadať v evidencii Rola na záložke Zápočet a vek a tieto údaje sa prenesú na záložku Zápočet, prax a vek v evidencii Osobné.