Roly osôb

V stĺpci SPRÁVA NASTAVENÍ voľba Roly osôb sa nachádza evidencia rolí s osobitnou povahou povolania podľa §2 ods. 3 Zákona o cestovných náhradách. Po kliknutí na voľbu sa otvorí zoznam aktívnych rolí z Humanet modulu Personalistika a mzdy. Po otvorení požadovanej roly je možné prepínačom nastaviť príznak Osobitná povaha povolania. Aktivácia príznaku na roli spôsobí, že zamestnancovi sa budú v rámci vyúčtovania cestovných príkazov počítať cestovné náhrady podľa § 5 ods. 4 Zákona o cestovných náhradách.

Táto evidencia je historická, čiže každá zmena nastavenia je uložená v systémovom žurnáli. Pred nastavením prepínača preto odporúčame aktivovať voľbu Užívateľský profil – Prostredie - Zobrazovať stránku na zadanie dátumov histórie, čo spôsobí, že pri zápise prepínača Osobitná povaha povolania sa zobrazí dialóg na zadanie začiatku platnosti zmeny.