Zamietnutie cestovného príkazu

Pri zamietnutí cestovného príkazu schvaľovateľ postupuje obdobne, ako pri schvaľovaní. T.j. buď klikne na tlačidlo Zamietnuť v hlavičke cestovného príkazu, alebo označí jeden alebo viac záznamov v zozname Príkazy na schválenie a klikne na tlačidlo Zamietnuť v hlavičke zoznamu.

Kliknutie na tlačidlo Zamietnuť spustí nasledujúce operácie:

  1. a. Zobrazí sa modálne okno Zamietnutie cestovného príkazu s textovým poľom na uvedenie dôvodu zamietnutia a tlačidlami Zrušiť a Zamietnuť. Vyplnenie dôvodu zamietnutia je povinné.
  2. b. Po kliknutí na tlačidlo Zrušiť sa nevykoná žiadna operácia, schvaľovateľ sa vráti do zoznamu Príkazy na schválenie. Po kliknutí na tlačidlo Zamietnuť prechádza cestovný príkaz do stavu Zamietnutý. Dôvod zamietnutia sa zapíše do poľa Poznámka v detaile cestovného príkazu, v záložke História spolu s dátumom a časom potvrdenia a menom schvaľovateľa.

Príkaz v stave Zamietnutý sa už nedá ďalej spracovávať, je dostupný len na čítanie – pre cestujúceho, zadávateľa, schvaľovateľa a správcu aplikácie.

O zamietnutí príkazu môže byť notifikáciou informovaný zadávateľ a cestujúci, a v prípade, že bola požiadavka na služby (Požiadavka na letenku, Požiadavka na ubytovanie, Iná požiadavka), tak aj poskytovateľ služieb (CK alebo interný).