Evidencia súhlasov s použitím osobných údajov

Vo voľbe Personálne údaje/ Evidencia súhlasov sa nachádzajú tri voľby Typy súhlasov, Osoby a Tlačové zostavy.

Vo voľbe Typy súhlasov má užívateľ k dispozícii zoznam vzorových typov súhlasov, ktoré môže upraviť podľa vlastných potrieb – odstrániť, pridať, zmeniť.

Ak je potrebné pridať nový typ súhlasu, klikne sa na tlačidlo Pridať. Otvorí sa modálne okno Typ súhlasu, v ktorom sú políčka Účel a Osobný údaj. Na konci každého políčka je tlačidlo s bodkami pre vstup do príslušného číselníka.

Najprv sa pridá nová položka do číselníka, a následne sa nová položka vyberie do príslušného políčka.

Vo voľbe Osoby sa nachádza zoznam osôb, kde sa po vstupe cez pero zobrazí zoznam všetkých typov súhlasov. Užívateľ má možnosť označením prvého políčka hromadne označiť všetky ostatné políčka. Všetky zmeny sa evidujú v historickej tabuľke.

Vo voľbe Tlačové zostavy sa nachádzajú zostavy Prehľad súhlasov s použitím osobných údajov,

a Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Zostava Súhlas so spracovaním osobných údajov je zapracovaná obdobne ako zostava Rozhodnutie o plate. Po update je vo voľbe vzorová tlačová predloha, a užívateľ má možnosť vytvoriť si vlastnú predlohu. Vzorová tlačová predloha súhlasu zdieľa časť parametrov s tlačovou predlohou rozhodnutia o plate.

Podľa toho, ktorý účel sa pred spracovaním zostavy vyberie, sa v rámci parametra ROZSAH a SUHLAS zobrazí zoznam osobných údajov nadefinovaný k príslušnému účelu.

Záložka Súhlas so spracovaním os. údajov

Pre zobrazenie údajov zadaných vo voľbe Evidencie súhlasov so spracovaním osobných údajov v evidencii Osobné je zapracovaná záložka Súhlas so spracovaním os. údajov, ktorá je po zapracovaní vypnutá. Užívateľ, ktorý chce túto záložku zobrazovať, zapne jej zobrazovanie konštantou OOSSOU Osobné - Ostatné – Súhlas so spracovaním os. údajov v skupine konštánt Záložky. Údaje sú zo záložky needitovateľné.