Uzamknutie

Funkcia Uzamknutie uzamkne mzdy za daný mesiac - systém následne nedovolí meniť údaje v mzde a spúšťať prepočet. Funkciu Uzamknutie je možné spustiť len ako hromadnú funkciu vo voľbe Spracovanie miezd

Po ukončení uzamknutia systém spracuje report s upozorneniami, ktorý máte možnosť vytlačiť pre účely prípadného doplnenia údajov. Hromadnú operáciu Uzamknutie je možné v mesiaci spustiť len raz.