Záložka Katalóg

Pre evidenciu príznaku, či daná špecifikácia pracovného miesta je zároveň špecifikáciou, ktorá má byť užívateľom dostupná v katalógu typových pozícií bola do definície špecifikácie pracovného miesta dopracovaná nová záložka Katalóg.

Podľa potreby je možné prístup užívateľa k tejto záložke obmedziť, a to nastavením prístupového práva na túto záložku.

Záložka obsahuje len zaškrtávacie políčko Dostupná v katalógu typových pozícií. Ak je políčko nezaškrtnuté (defaultný stav), vyjadruje to, že daná špecifikácia nemá byť užívateľom dostupná v katalógu typových pozícií. Naopak, ak je zaškrtnuté, znamená to, že daná špecifikácia má byť dostupná v katalógu typových pozícií. Systém eviduje históriu zmien tohto údaju, čo umožňuje užívateľovi „príznak dostupnosti“ špecifikácie v katalógu typových pozícií definovať rôzne pre rôzne časové obdobia.

TIP: Na dostupnosť špecifikácie pracovného miesta v katalógu typových pozícií majú okrem uvedeného príznaku dostupnosti vplyv aj dátumy zadané v základných parametroch špecifikácie v údajoch Platnosť od, Platnosť do. V prípade zrušenia špecifikácie dostupnej v katalógu nie je preto nutné odznačovať príznak Dostupná v katalógu typových pozícií z dôvodu ukončenej platnosti (zrušenia) danej špecifikácie.