Bezpečnostné prvky systému Humanet

Systém Humanet je prevádzkovaný v prostredí internetu. Vzhľadom k tomu, že pracuje s osobnými údajmi sú požiadavky na bezpečnosť podstatne vyššie ako u bežných ekonomických aplikácií a tieto dosahujú minimálne rovnakú úroveň zabezpečenia aká je napríklad u internetbankingu, alebo pri priamej platbe za nákup v internetovom obchode.

Prenos a spracovanie dát je realizované šifrovane zabezpečeným protokolom HTTPS. Šifrovanie prebieha s použitím SSL certifikátu vydaného certifikačnou autoritou výhradne pre online ekonomický softvér Humanet.

Ďalším bezpečnostným prvkom v systéme Humanet je autorizácia užívateľa, t.j. prístup do systému na základe zadania prístupového mena a hesla používateľa. Meno a heslo sú dnes považované za základné prvky ochrany. V záujme zvýšenia bezpečnosti odporúčame heslo pravidelne meniť.

Nadštandardným prvkom, ktorý zvyšuje odolnosť systému voči neoprávneným prístupom je e-mailová notifikácia. Zapnutie tejto funkcie zabezpečí pri každom pokuse o prihlásenie zaslanie jednorazového bezpečnostného prístupového kódu na užívateľom zvolenú e-mailovú adresu. Vstup do systému užívateľ získa následne po zadaní prístupového kódu, ktorý bol v danej chvíli doručený.

Zároveň e-mailová notifikácia informuje užívateľa o realizovanom prístupe do systému, ale aj o prípadných neplatných pokusoch o vstup do systému Humanet. Funkcia e-mailovej notifikácie zabezpečí, že je užívateľ vždy včas informovaný o platných aj o neplatných pokusoch o vstup do systému. Funkcia Notifikačný e-mail sa zapína na záložke Prostredie vo voľbe Užívateľský profil na PANELI UŽÍVATEĽA.