Ručná úprava mzdy

Na záložku Ručná úprava mzdy sa zadávajú nepravidelné položky ako napr. príplatky za nadčas, príplatky za prácu vo sviatok, mesačné odmeny, odstupné, odmeny zo sociálneho fondu, cestovné a pod. Tieto údaje môžete zadávať buď ručne, alebo využiť zápis mzdových položiek pomocou funkcie Import dát.

UPOZORNENIE: Pri pridávaní hodinových (počet hodín nadčasovej práce), finančných (odmeny, prémie), alebo evidenčných (počet stravných lístkov) položiek používajte len položky a na účely ako je popísané v príručke Mzdové položky systému Humanet.

Zobrazovanie údajov zadaných na záložke Ručná úprava mzdy za minulé obdobia

Údaje na záložke Ručná úprava mzdy je možné zobrazovať aj za minulé obdobia. Na zobrazenie údajov zadaných do niektorého z mesiacov minulého obdobia spracovania miezd sa použije políčko Obdobie spracovania na záložke Mzdy/ Ručná úprava mzdy.

UPOZORNENIE: Údaje za minulé obdobia môžete zobraziť, ale nemôžete ich meniť, napr. pre účely opravy vypočítanej mzdy. Vtedy je potrebné sa prepnúť do príslušného obdobia spracovania miezd cez voľbu Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia.

Zápis vlastného hlásenia po prepočte

Na záložke Ručná úprava mzdy je dostupná pomôcka na zápis vlastného hlásenia pri prepočte.

Pre každý mesiac samostatne má užívateľ možnosť zapísať si k zamestnancovi informáciu alebo upozornenie, ktoré sa mu pri prípadnom opakovanom prepočte zobrazí v hláseniach po prepočte.

Do tejto evidencie má užívateľ možnosť pridať hlásenie typu Upozornenie a hlásenie typu Informácia.

Po prepočte sa tieto užívateľom zadané poznámky zobrazia v hlásení po prepočte.