Platby poistného

Na záložke Osobné/ Poistenia/ Platby poistného sú dve označovacie políčka Zdravotné poistenie v zahraničí a Sociálne poistenie v zahraničí. Označením týchto políčok systém prestane v mzde počítať odvody na zdravotné poistenie a odvody na sociálne poistenie a to bez ohľadu na to, aké údaje sú zadané na záložkách Rola/ Poistenia/ Sociálne poistenie, Zdravotné poistenie. Túto funkciu môžete použiť v prípade, že váš zamestnanec je napríklad cudzincom, ktorý si zdravotné, resp. sociálne poistenie platí v zahraničí.