Nastavenie parametrov pre spracovanie dochádzky

Pre dodržanie správneho nastavenia parametrov pre spracovanie dochádzky odporúčame postupovať podľa nasledovného videonávodu:

https://humanet.sk/podpora/parametre-spracovania-dochadzky