Delegovaný prehľad ciest

Schvaľovateľ môže udeliť právo na prezeranie cestovných príkazov a vyúčtovaní v hierarchickom zobrazení. Delegátovi pribudne v menu SCHVAĽOVATEĽ, SPRACOVATEĽ voľba Delegovaný prehľad ciest.

Rozdiel v porovnaní so štandardným prehľadom ciest je ten, že v prípade, že má delegát delegovaný prehľad ciest viacerými schvaľovateľmi, je možné sa pomocou rozbaľovacieho zoznamu prepínať medzi pohľadmi jednotlivých schvaľovateľov.