Editor plánovaných výdavkov

V menu číselníky je pre správcu voľba In-line editor plánovaných výdavkov. Tento prvok vo forme tabuľkového výpisu s možnosťou prepisovania čerpá dáta z Plánované výdavky. Každý záznam – krajina alebo mesto – je reprezentovaný jedným riadkom v tabuľke.

Užívateľ môže zadávať a upravovať k jednotlivým krajinám, resp. mestám výdavky povolené v evidencii Typy plánovaných výdavkov (Cestovné výdavky, Letenka, Víza, Výdavky na ubytovanie).

Zmeny hodnôt v editore je nutné potvrdiť tlačidlom Zapísať.

Cez Doplnky je možné vykonať Export do XML alebo Import z XML súboru.