Vstup do systému pri individuálnej inštalácii systému na serveri zákazníka

Pre vstup do systému Humanet spustite prehliadač internetových stránok a následne sa pripojte na http stránku, ktorú nastavil dodávateľ pri inštalácii systému.

Zobrazí sa prihlasovací formulár do systému, kde zadajte prihlasovacie meno a heslo a kliknite na tlačidlo Prihlásiť. V poslednom riadku prihlasovacieho formulára ponechajte voľbu Slovenčina.

Ak ste sa prihlásili do systému cez prihlasovací formulár, vstúpite buď priamo do vašej databázy, alebo do zoznamu databáz (ak máte prístup do viacerých databáz na serveri). Ak vstúpite do zoznamu databáz sú dve možnosti:

1. Ak máte pre vstup do systému rovnaké heslo ako pre vstup do databázy, stačí kliknúť na riadok s názvom príslušnej databázy. Ak máte prístup do viacerých databáz, pre vyhľadanie tej, do ktorej chcete vstúpiť, použite fulltextový filter v záhlaví zoznamu databáz.

2. Ak pre vstup do databázy máte iné heslo, než pomocou ktorého vstupujete do systému, kliknite na ikonu na začiatku riadku. Zobrazí sa prihlasovací formulár na zadanie mena a hesla.