Vrátenie cestovného príkazu na opravu

Pri vrátení cestovného príkazu na opravu schvaľovateľ postupuje obdobne, ako pri schvaľovaní. T. j., buď klikne na tlačidlo Vrátiť na opravu v hlavičke cestovného príkazu, alebo označí jeden alebo viac záznamov v zozname Príkazy a vyúčtovania a klikne na tlačidlo Vrátiť na opravu v hlavičke zoznamu. Tlačidlo Vrátiť na opravu spustí nasledujúce operácie:

  1. a. Zobrazí sa modálne okno Vrátenie cestovného príkazu s textovým poľom na uvedenie dôvodu vrátenia a tlačidlami Zrušiť a Vrátiť. Vyplnenie dôvodu vrátenia na opravu je povinné.
  2. b. Po kliknutí na tlačidlo Zrušiť sa nevykoná žiadna operácia, schvaľovateľ sa vráti do zoznamu Príkazy a vyúčtovania. Po kliknutí na tlačidlo Vrátiť prechádza cestovný príkaz do stavu Vrátený. Text dôvodu vrátenia sa zapíše do poľa Poznámka v detaile cestovného príkazu, v záložke História spolu s dátumom a časom potvrdenia a menom schvaľovateľa.

O vrátení príkazu môže byť notifikáciou informovaný zadávateľ a cestujúci cestujúci, a v prípade, že bola požiadavka na služby (Požiadavka na letenku, Požiadavka na ubytovanie, Iná požiadavka), tak aj poskytovateľ služieb (CK alebo interný).

Implementovaná kontrola:

CP je možné vrátiť na opravu najneskôr X* dní pred začiatkom pracovnej cesty (*hodnota X je nastaviteľná správcom aplikácie vo voľbe Nastavenia parametrov modulu)