Zrážky pre jednu DDS na viac účtov

Je možné v systéme Humanet zadať v jednej DDS bankové účty viacerých príspevkových fondov?

V organizácii typu DDS, napr. ING Tatry - Sympatia d.d.s. vo voľbe Základné nastavenia / Organizácie/ Účty pridajte bankové účty jednotlivých príspevkových fondov.


Na záložke Spracovanie miezd / Osoby / Poistenia / DDS nadefinujte príspevky platné pre daného zamestnanca.

Na záložke Rola / Zrážky / Zrážky pridajte zrážku typu Doplnkové dôchodkové sporenie. Do definície zrážky do políčka Platba pridajte to číslo účtu príspevkového fondu DDS, do ktorého si zamestnanec prispieva.