Report času aktívneho výkonu práce počas pracovnej cesty

V stĺpci INDIVIDUÁLNE ÚPRAVY sa nachádza voľba Report aktívneho času. Užívateľovi sa zobrazuje na základe práva na podmodul:

Cestovné príkazy > Report aktívneho času

Ak bude mať užívateľ v rámci prístupovej skupiny toto právo priradené (stačí právo na čítanie), tak sa mu dané menu zobrazí. Ak nie, tak sa nezobrazí. Toto právo je pridelené prístupovej skupine CP_HR. Správca aplikácie alebo administrátor Humanetu pridelí túto skupinu relevantným užívateľom.

Report funguje nad všetkými zobrazenými príkazmi v zozname, príp. nad označenými. Berie do úvahy len príkazy, ktoré majú vyúčtovanie v stave Schválené, Kontrolované alebo Uzavreté.

Šablóna reportu času aktívneho výkonu práce (odpracovaný čas) na inej ako domovskej lokalite bola dodaná objednávateľom, hárok Verzia B. Zoznam stĺpcov:

  • Číslo roly - z formuláru CP, Účastník, stĺpec ČR
  • Meno - účastník
  • Priezvisko - účastník
  • Útvar - účastník, stĺpec Útvar, stačí číslo, názov netreba
  • Domovská lokalita - účastník, stĺpec Lokalita
  • Príkaz - číslo cestovného príkazu
  • Dátum - záložka Skutočné cesty, dátum výkonu
  • Lokalita - záložka Skutočné cesty, stĺpec Trasa, názov cieľa

Čas strávený na inej ako domovskej lokalite - záložka Skutočné cesty, stĺpec Čas