Vodičské oprávnenie

Na záložke Osobné/ Znalosti/ Vodičské oprávnenie môžete viesť evidenciu typov a platnosti vodičského oprávnenia, zvlášť, ak zamestnávateľ zamestnáva vodičov z povolania. V políčku Typ sa nachádzajú skupiny vodičského oprávnenia podľa platného znenia Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke.