Delimitácia – nárok, čerpanie, zostatok

Delimitácia – nárok, čerpanie, zostatok

Evidencia Delimitácia – nárok, čerpanie, zostatok slúži pri delimitácii na zadanie vzniku pôvodného delimitovaného pracovného pomeru pre správne posúdenie nároku zamestnanca na dovolenku.


Príklad: Nový pracovný pomer po delimitácii vznikol od 1.9.2017, pre správne určenie ročného nároku na dovolenku za rok 2017 u delimitovaného zamestnanca sa do políčka Predchádzajúci PP od zadá vznik pôvodného pracovného pomeru 1.9.2010. Kliknutím na tlačidlo Prepočíta Zapísať systém „posunie“ dátum v políčku Nárok od na začiatok obdobia, podľa ktorého sa bude posudzovať nárok na tohtoročnú dovolenku.