Tlač zostavy z definície špecifikácie pracovného miesta

Po kliknutí na tlačidlo Tlač zostáv v definícii špecifikácie sa užívateľovi zobrazí zoznam tých tlačových zostáv (riadkové, formulárové, xlsx), ktoré majú vo svojej definícii na záložke Skupiny pridanú skupinu zostavy pre špecifikácie.

V rámci spracovania zostavy sa do výstupného súboru spracujú dáta len za danú špecifikáciu, z ktorej definície bola tlač zostavy spustená. Inak povedané, kým cez voľbu Organizačné riadenie/ Riadové zostavy, či Formulárové zostavy sa do spracovania zostavy zahrnú všetky špecifikácie pracovných miest evidované v zozname špecifikácií („hromadná tlač“), tak pri tlači cez definíciu konkrétnej špecifikácie pracovného miesta sa do spracovania zostavy zahrnie len daná špecifikácia („individuálna tlač“)