Priradenie nákladových údajov k výdavkom

Umožňuje spravovať špecifický vzťah výdavok – organizácia – nákladový údaj. Namiesto nákladového údaju stanoveného cestovným príkazom sa pri spracovaní vyúčtovania použije údaj nastavený v tejto evidencii.

Cez Doplnky je možné vykonať Export do XML alebo Import z XML súboru.