Štruktúra organizačnej schémy

Po kliknutí na tlačidlo Štruktúra v riadku s danou schémou sa zobrazí stránka so štruktúrou danej schémy a ovládacími prvkami, či už na jej prezeranie, editáciu alebo tlač.

To akú funkcionalitu nad štruktúrou schémy máte dostupnú, a aká sa Vám zobrazuje, závisí od prístupových práv, ktoré máte pridelené.

Štruktúru organizačnej schémy vytvára užívateľ z útvarov a pracovných miest. V Humanete je možné vytvárať stromovú organizačnú štruktúru, ktorej koreň (t.j. z pohľadu hierarchie najvyšší objekt štruktúry) musí byť vždy útvar.