Odobranie práv delegáta

Odobrať práva delegáta možno vo voľbe Delegovať oprávnenia buď ukončením platnosti obdobia delegácie, alebo odstránením záznamu o delegovaní zo zoznamu Delegovať oprávnenia. Záznamy o delegovaní možno odstrániť aj hromadne označením viacerých záznamov a kliknutím na tlačidlo Odstrániť.

Od tohto momentu už nebudú odstránení delegáti vidieť príkazy na schválenie od práve prihláseného schvaľovateľa.