Export pre mzdárov – vyplatenie do mzdy

Do tohto exportu sa ťahajú uzavreté a exportované vyúčtovania iba so spôsobom vyplatenia do mzdy.

Rozsah údajov:

  1. Osobné číslo
  2. Meno zamestnanca
  3. Číslo cesty
  4. Suma na výplatu v EUR

Pod tabuľkou je sumárna hodnota peňažných položiek.