Číselníky určené spracovateľovi CP

Vo voľbe Číselníky sú spracovateľovi CP (pokladník, účtovník) a správcovi sprístupnené číselníky Sadzby stravného a Meny v pokladni.