Zobrazenie príznaku existencie pracovnej cesty z modulu CP v kalendári dochádzky

V kalendári dochádzky roly sa zobrazujú stĺpce PC-P a PC-S.

V stĺpci PC-P je zobrazený znak A v daný deň vtedy, ak pre tento deň existuje pracovná cesta v schválenom cestovnom príkaze. V prípade, že je na daný deň v plánovaných trasách aj prerušenie, je pri znaku A zobrazený aj príznak „!“, teda takto: A!

V stĺpci PC-S je zobrazený znak A v daný deň vtedy, ak pre tento deň existuje pracovná cesta v schválenom vyúčtovaní cestovného príkazu. V prípade existencie prerušenia sa opäť zobrazí A!.