Odpočítateľná položka na ZP

Odpočítateľná položka na ZP

Na záložku sa zadávajú obdobia uplatňovania odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie podľa § 13a Zákona o zdravotnom poistení.