Kontakty

Na záložku Osobné/ Identifikácia/ Kontakty môžete pridávať rôzne typy kontaktov na zamestnanca ako sú telefón, mobilný telefón, e-mailová adresa a internetová stránka. Nový kontakt pridáte tak, že kliknete na tlačidlo Pridať, v políčku Typ vyberiete zo zoznamu typ kontaktu a do políčka Kontakt, spojenie vpíšete telefónne číslo alebo názov mailovej adresy resp. internetovej stránky.

Pre účely rozosielania výplatnej pásky e-mailom zadajte na záložke Kontakty kontakt typu e-mailová adresa pre výplatné pásky. Pre účely uzamknutia posielanej výplatnej pásky heslom je potrebné heslo zadať do políčka Špecifikácia.