Schéma spracovania zálohy

Proces práce so zálohou ilustruje tento diagram: