Invalidita

V prípade, že je zamestnanec poberateľom invalidného dôchodku je potrebné pre správny výpočet odvodov na sociálne poistenie zadať aj jeho invaliditu. T.j. či ide o poberateľa invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 %, alebo nad 70 %. Okrem typu invalidity zadajte aj dátum do políčka Platnosť od, prípadne Platnosť do, ak bola invalidita zrušená. Tento údaj sa zadáva na záložku Osobné/ Poistenia/ Invalidita.

UPOZORNENIE: Na záložke Osobné/ Poistenia/ Invalidita neodporúčame evidovať osoby s invaliditou do 40 %. Jednak preto, že tieto osoby majú úľavu len na zdravotnom poistení (polovičnú sadzbu), čo stačí zadať na záložke ZPS hodnotou áno, a jednak preto, že na záložke sú v súčasnej dobe len voľby Do 70 % (ČID) a Nad 70 % (ID), a tak nie je možné odlíšiť osoby s invaliditou do 40 % a nad 40 %, čo spôsobí, že sa osoby s invaliditou do 40 % nesprávne započítajú do ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania pre ÚPSVaR.