Iné požiadavky

Číselník pre iné požiadavky, vo formulári cestovného príkazu na záložke Iné má užívateľ možnosť vybrať iné požiadavky, ktoré sú nadefinované v tomto číselníku.

Nepotrebné položky z tohto číselníka je možné deaktivovať príslušným tlačidlom. Deaktivované položky už nie je v rámci cestovného príkazu vybrať na záložke Iné.